برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور گتاب

سرویس و نگهداری آسانسور گتاب

سرویس و نگهداری آسانسور گتاب همانطور که در بخش پیشین نیز ذکر شد، از آنجایی که حجم استاندارد این پژوهش محدود است، لذا بخش شالوده برای بررسی ارائه می شود.  شالوده در این آئین نامه شالوده به قسمتی از سازه ساختمان اطلاق می شود که روی سطح فوقانی آن ستون یا دیوار قرار گرفته و […]

ادامه مطلب