برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور گلپایگان

سرویس و نگهداری آسانسور گلپایگان

سرویس و نگهداری آسانسور گلپایگان

سرویس و نگهداری آسانسور گلپایگان   كالن به اين نكته اشاره داشت كه براي آن كه مردم از حركت در شهر و نگاه كردن به آن لذت ببرند، بايد بـا اولويت دادن به پياده روها و پيوستگي آنها، شهر را براي حركت پياده، آماده نمود. به اعتقـاد او در حـالي كـه شـريان هـاي سـواره، هويت […]

ادامه مطلب