برچسب: قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور از جمله مواردی است که عده بسیار زیادی به آن کم توجه و بی توجه هستند. و البته متاسفانه ضرباتی بدی هم از این بی توجی و کم توجهی میخورند. از انجایی که سرویس کاران با توجه به بنده ای درج شده در قرار داد به شما خدمات رسانی خواهند […]

ادامه مطلب